Calvin is "supreme dictator-for-life" and Hobbes is the "first tiger". In april 1987, slechts zestien maanden na het debuut in de kranten, verscheen een artikel over Watterson en zijn werk in de Los Angeles Times, een van de belangrijkste Amerikaanse kranten. Often these plans have a bad ending. But when the view changes to any other character, readers see merely a little stuffed tiger. Op het hoogtepunt van hun populariteit waren de avonturen van Casper en Hobbes te lezen in meer dan 2400 kranten verspreid over de hele wereld. Behalve de boeken (zie verder) en twee uiterst zeldzame kalenders (1988—1989 en 1989—1990) zijn alle Casper-en-Hobbes-artikelen dan ook illegaal. He usually tries to avoid them. "You know how Einstein got bad grades as a kid?" Hij was erg zorgvuldig in het gebruik van kleur, en stak veel tijd in de keuze van de juiste tinten voor het inkleuren van de zondagsedities. Binnen korte tijd werd de strip ook wereldwijd in vertaling uitgebracht. Van de zeventien verzamelalbums van Casper en Hobbes zijn tot nu toe meer dan 23 miljoen exemplaren verkocht. Calvin will be the one to get in trouble for doing something wrong, not Hobbes. Complete and learn about your collection of Calvin and Hobbes books today! Van de zeventien verzamelalbums van Casper en Hobbes zijn tot nu toe meer dan 23 mil… De belangrijkste thema's zijn Caspers dagdromen, zijn vriendschap met Hobbes, zijn kleine tegenslagen, zijn opvattingen over een waaier van politieke en culturele vraagstukken en zijn omgang en relaties met zijn ouders, schoolkameraadjes, leerkrachten en andere leden van de maatschappij. "Slowly, carefully, Spiff draws his death-ray blaster". Unlike Calvin, she is polite and very smart and eager to improve in her studies and grades at school, and her imagination usually seems mild-mannered and calm, consisting of a standard young girls' games such as playing house or having tea parties with her stuffed animals. Met lede ogen zag hij ook hoe de ruimte voor strips in de kranten voortdurend inkromp. He is named after 17th century philosopher Thomas Hobbes, who had what Watterson called "a dim view of human nature. "Kom mee, op ontdekking!". Inge Derkers (Engels: Susie Derkins): Caspers buurmeisje. Often, they would try to bribe Calvin to come under the bed by giving him a new toy or by urging Hobbes to push Calvin over in return for a fresh piece of salmon. Over de uitgestrekte natuur achter Caspers huis zegt hij: "Toen ik een kind was, ging onze achtertuin over in een groot bos, maar het was moerassig en vol struiken, niet zoals die van Casper, die meer lijkt op een nationaal park. In one Sunday comic strip, Calvin's imagination became so wild and creative that he imagined getting in a F-15 Eagle airplane and blasting his elementary school to pieces with many missiles. In de latere jaren, toen hij meer ruimte kreeg voor zijn strip, experimenteerde Watterson vaker met verschillende lay-outs voor de frames, met verhalen zonder dialoog en met het gebruik van witruimte. De tekst is beschikbaar onder de licentie. From most characters' point of view, Hobbes is Calvin's stuffed tiger. Hammie is het standaard onbehouwen type dat kleinere kinderen pest. Een nevenfiguur met een knuffeltijger (het kleine broertje van de hoofdfiguur) trok echter de aandacht van United Features Syndicate, waarna Watterson een nieuwe strip begon met het jongetje als centraal personage, die echter nog steeds niet goed genoeg werd bevonden. Hij ijverde voor een paginagrote versie van zijn strip, waar de meeste krantenstrips slechts enkele hokjes toebedeeld krijgen. Welcome to The Calvin and Hobbes Wiki, a database on the comic strip of the same name that anyone can edit. Calvin usually wears a shirt with red stripes on it. Sometimes he is selfish and rude. De laatste gag verscheen op zondag, 31 december 1995. Casper en Hobbes (originele Engelstalige titel Calvin and Hobbes) is een humoristische Amerikaanse stripreeks van Bill Watterson. https://simple.wikipedia.org/w/index.php?title=Calvin_and_Hobbes&oldid=6788888, Creative Commons Attribution/Share-Alike License. He is often very excited and is curious about everything. Welcome to The Calvin and Hobbes Wiki, a database on the comic strip of the same name that anyone can edit. Nooit heeft hij te kennen gegeven dat hij de strip weer zou opnemen, of dat we nieuw werk mogen verwachten gebaseerd op zijn populaire figuren. In 1986 en 1988 werd Watterson voor Casper en Hobbes bekroond tot 'Outstanding Cartoonist of the year' (striptekenaar van het jaar) door de 'National Cartoonist Society' (nationale vereniging van striptekenaars). Pas na nog enkele afwijzingen besloot Universal Press Syndicate uiteindelijk om de stripreeks te verdelen. Calvin and Hobbes have all sorts of trouble and adventures. (. Calvin's response to the boring studies of schoolwork is endless dreams of his imagination. Watterson had die voorwaarden bedongen om zich meer creatieve vrijheid te kunnen veroorloven in de zondagafleveringen. In de meeste gags spelen Casper en Hobbes de hoofdrol, hoewel sommige ook zijn familie als onderwerp hebben. Watterson explains it like this: Although the first strips clearly show Calvin capturing Hobbes by means of a trap (with tuna fish as the bait), a later comic (August 1, 1989) seems to imply that Hobbes is, in fact, older than Calvin, and has been around with him his whole life. And while Moe is not smart, he is, as Calvin puts it, streetwise. Het komische effect komt vaak door de manier waarop Calvin reageert: zoals volwassenen wanneer ze als kleine kinderen behandeld worden. New achievements are on their way! This ended up being somewhat problematic when Calvin's Uncle Max was in the strip for a week and could not refer to the parents by name, and was one of the main reasons that Max never reappeared. Watterson has described Calvin this way: In classic comic tradition of sidekicks, Hobbes is like Calvin's 'good side' because he is more mature and makes smarter decisions than Calvin does. She is also, according to Watterson, the only person Calvin truly fears— certainly she is his equal in sneakiness, and is willing to play as dirty as he does. Hobbes: in zijn levende vorm is Hobbes een opzichzelfstaand personage. She is eagerly waiting to retire, taking a large amount of medication, and is apparently a heavy smoker and alcohol drinker. Read more... A new navbar has come onto the wiki. Met uitzondering van de gepubliceerde verzamelalbums is er vrijwel geen legaal Casper-en-Hobbes-materiaal te koop. Binnen het jaar was de strip te lezen in bijna 250 kranten. (She feels he likes her enough to send her that gift, and he rejoices in her noticing.). he says. The ending shows Calvin's parents coming back home to find Rosalyn charge extra money for the job while Calvin's parents argue if there's another babysitter in town. Veel uitgevers en zelfs enkele collega-striptekenaars, zoals Bil Keane (van The Family Circus) beschuldigden hem van wat zij arrogantie noemden, en onwil om zich neer te leggen bij de gewone gang van zaken in het stripbedrijf — beschuldigingen die Watterson over zich heen liet gaan.